Zlecam usługę niszczenia i utylizacji niżej wymienionych nośników danych.
W celu odbioru powyższych nośników danych skontaktujemy się z Państwem telefonicznie.